Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

0973 f2ce
Reposted fromamatore amatore viadrozdzi drozdzi
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viadrozdzi drozdzi
4632 92cb 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viadrozdzi drozdzi
2470 47e1 500
Reposted fromtron tron viadrozdzi drozdzi
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadrozdzi drozdzi
1203 090a
Reposted fromcobbl3 cobbl3 viadrozdzi drozdzi
3232 f348
Reposted fromsexinthe sexinthe viadrozdzi drozdzi
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadrozdzi drozdzi
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrozdzi drozdzi
2518 2c7a
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viadrozdzi drozdzi
Chce pani  wiedzieć, dlaczego tak ciężkie zarzuty tak gładko pani się piszą? Bo pani jeszcze nie nauczyła się pisać. Ani czytać.
— Gombrowicz, komentujący oszczerczy tekst pod jego adresem
Reposted fromdojenka dojenka viapl pl
5540 cadb
Jedyny festiwal w Zielonej Górze
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl
3467 2770
Reposted fromlllm lllm viadrozdzi drozdzi
4860 ed73
Reposted fromczinok czinok viapl pl
alkohol
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl

eccellenze-italiane: Villa d'Este, Lago di Como

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamajkey majkey
0929 8593
8868 59b9 500
Reposted from3ch0 3ch0
8999 9956
Reposted fromczajnikq czajnikq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl