Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

7422 72db
Reposted fromSkydelan Skydelan viaAinsworthCass AinsworthCass

April 29 2018

1600 6789
Reposted fromDarthWillow DarthWillow viastraycat straycat

April 28 2018

3019 c36a 500
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
Reposted fromfx00 fx00 viapikkumyy pikkumyy
9881 250e 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapikkumyy pikkumyy
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viaikari ikari
2558 0ef0 500
Reposted fromdaelmo daelmo viaikari ikari
6996 1d51
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
Wydawałam pieniądze. Zmieniłam diametralnie fryzurę. Oddałam trochę ubrań i zmieniłam styl. Byłam silna. Byłam cierpliwa. Piłam alkohol jeśli miałam na to ochotę, ale nie w każdy weekend. Kupowałam ulubiony batonik za każdym razem, gdy oglądałam odcinek ulubionego serialu. Brałam długie gorące prysznice. Wstawałam wcześnie. Zaczęłam biegać. Pisałam. Znalazłam przyjaciół, którzy mnie słuchali i nie przerywali dopóki nie doszłam do jakichś wniosków. Uczyłam się. Czytałam. Sprawiłam, że mój Instagram jest całkiem fajny. Pisałam jeszcze więcej. Zrobiłam kolejny tatuaż. Kupiłam ulubiony żel pod prysznic i brałam jeszcze więcej kąpieli. Polubiłam swoje ciało. Depilowałam się przede wszystkim dla siebie. Opisywałam konkretne dni w dzienniku. Całe. Konkretne. Dni. Szczegółowo. Płakałam. Tęskniłam za domem. Nauczyłam się ciszy. Nauczyłam się być sama. Piłam dużo kawy. Zaczęłam cieszyć się świętami. Czułam się mądra. Spędzałam kilka weekendów sama. Robiłam sporo selfie. Jadłam czekoladę podczas oglądania jakichś głupot w TV. Medytowałam. Rozciągałam się. Tańczyłam, gdy nikt nie widział. Kupowałam kawy absolutnie niewarte swojej ceny. Nauczyłam się być sama ze sobą.
— Co zrobiłam, że przetrwałam?

April 13 2018

1105 55b8
Reposted fromadkagar adkagar viatobecontinued tobecontinued
7103 af26 500
Reposted from100p 100p viazie zie
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaMoHo MoHo
9415 ca5c
Reposted fromspecific-humor specific-humor viaMoHo MoHo
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viatobecontinued tobecontinued
0560 4382
Reposted fromGIFer GIFer viatobecontinued tobecontinued
Była niepoprawną romantyczką, niezależną i, delikatnie mówiąc, dość niewinną. Jeśli pozwoliło jej się mówić, mogła trajkotać bez przerwy, lecz jeśli przebywała w towarzystwie kogoś, z kim nie miała wspólnego języka - innymi słowy, z większością mieszkańców Ziemi - ledwo otwierała usta.
— Haruki Murakami
Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl