Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

Czasami kochamy tych, którzy nie są warci naszej miłości. Jeśli kochasz, ale nie czujesz się kochana, nie czekaj, nie mów, wstań i idź przed siebie, realizuj swoje cele, nie czekając na tę osobę, bo jeśli nie byłaś najważniejsza przez ten czas, to nie będziesz i potem. Dlaczego miałabyś czekać na taką miłość? Płakałaś kiedyś przez niego? Nie daj z siebie zrobić pomostu. Kochaj najważniejszą osobę w swoim życiu. Siebie. Zrób dla siebie wszystko. Bo nikt tego nie zrobi. A jeśli poznasz kogoś, kto będzie kochał Cię tak jakbyś była całym światem, nie czekaj. Daj szanse. Kochasz? Pokaż to. Nie raz, nie dwa, ale cały czas. Nie jesteś tego warta?
— ja, 26/01/2020
Reposted fromoiv13 oiv13 vianiskowo niskowo
0448 5e83
Reposted fromkejtowa kejtowa vianiskowo niskowo
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiskowo niskowo
4873 6c5d
Reposted fromtwice twice vianiskowo niskowo

January 28 2020

7142 0608 500
Reposted fromZircon Zircon viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme

January 27 2020

Reposted fromgruetze gruetze
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski (via faithhopeme)
0136 e969 500
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viatobecontinued tobecontinued
Dlatego już dziś zamiast czekać na miłość, zacznij się rozwijać, poznawać nowe miejsca i zdobywać umiejętności, a gwarantuję Ci jedno: nawet jeżeli nie poznasz miłości swojego życia, to z pewnością staniesz się szczęśliwszym, bardziej spełnionym człowiekiem.
— Ewa Z. - "Jak na co dzień budować szczęśliwą relację z partnerem. Krótka recepta na udany związek"

- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała

— B. Prus
Reposted frompsychoo psychoo viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viatobecontinued tobecontinued
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl